Jezus' namen

1.Jezus, de naam boven alle naam
2.Jezus is Heer
3.Jezus is de Zoon van God
4.Jezus is de Zoon des mensen
5.Jezus is het Lam Gods (1)
6.Jezus is het Lam Gods (2)

Jezus werkt aan de vorming van zijn gemeente

7.Jezus werkt door de Geest
8.Jezus en zijn gemeente
9.Banden en pezen in de gemeente (1)
10.Banden en pezen in de gemeente (2)
11.Banden en pezen in de gemeente (3)

Jezus geeft gaven aan zijn gemeente

12.Geestelijke gaven in de gemeente (1)
13.Geestelijke gaven in de gemeente (2)
14.Geestelijke gaven in de gemeente (3)
15.Geestelijke gaven in de gemeente (4)
16.Door de Geest spreken in de gemeente (1)
17.Door de Geest spreken in de gemeente (2)
18.Door de Geest werken in de gemeente (1)
19.Door de Geest werken in de gemeente (2)

Jezus geeft leiding aan zijn gemeente

20.Van God gegeven leiding in de gemeente (1)
21.Van God gegeven leiding in de gemeente (2)
22.Van God gegeven leiding in de gemeente (3)

Jezus bewerkt de vrucht van de Geest in zijn gemeente

23.De vrucht van de Geest in de gemeente (1)
24.De vrucht van de Geest in de gemeente (2)
25.De vrucht van de Geest in de gemeente (3)
26.De vrucht van de Geest in de gemeente (4)

Jezus opent de boekrol in zijn gemeente

27.Openbaring van Jezus Christus
28.Openbaring in vogelvlucht
29.De opening van het eerste zegel
30.De opening van het tweede zegel
31.De opening van het derde zegel
32.De opening van het vierde zegel
33.De opening van het vijfde zegel

Jezus bereidt zijn gemeente toe

34.De opening van het zesde zegel (1)
35.De opening van het zesde zegel (2)
36.De opening van het zesde zegel (3)
37.De opening van het zesde zegel (4)
38.De opening van het zesde zegel (5)
39.De opening van het zesde zegel (6)
40.De opening van het zesde zegel (7)

Jezus opent het laatste zegel van de boekrol

41.De opening van het zevende zegel (1)
42.De opening van het zevende zegel (2)
43.De eerste bazuin
44.De tweede bazuin
45.De derde bazuin (1)
46.De derde bazuin (2)
47.De vierde bazuin
48.De vijfde bazuin
49.De zesde bazuin (1)
50.De zesde bazuin (2)
51.De zesde bazuin (3)
52.De zesde bazuin (4)
53.De zesde bazuin (5)

Jezus komt terug

54.De zevende bazuin (1)
55.De zevende bazuin (2)
56.De zevende bazuin (3)
57.De zevende bazuin (4)
58.De zevende bazuin (5)

Jezus regeert

59.Het duizendjarig vrederijk (1)
60.Het duizendjarig vrederijk (2)
61.Het laatste oordeel
62.De voleinding
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.