Over onze gemeente

De Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ in Breda is een gemeenschap van gelovigen die het evangelie van Jezus Christus in al zijn volheid wil prediken en praktiseren. Wij geloven dat God zijn kinderen bij elkaar brengt om voor Hem een lichaam te vormen, met Jezus Christus als hoofd, waarin Hij Zich kan openbaren. Om bruikbaar te zijn en toegerust tot elk goed werk, baseren wij ons op Gods woord. Wij willen ‘vertrouwd zijn met de heilige Schrift, waaruit je wijsheid kunt putten en die je redding kan brengen door het geloof in Christus Jezus. Alles wat hierin staat, is bruikbaar voor het onderrichten in de waarheid, het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven’ (2 Timoteüs 3:16-17 – Groot Nieuws Bijbel). Zo willen wij het evangelie uitdragen en beleven. Met het oog op dit doel beleggen wij samenkomsten voor jong en voor oud.

De Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ is een erkend rechtspersoon. Wij zijn een kerkgenootschap zoals omschreven is in art.2, lid 1 van boek 2 Burgerlijk Wetboek. Wij hebben een Statuut, een bestuur en leden.

Wij stellen het bestuur aan je voor:

  • Cees en Christa Visser – voorgangersechtpaar
  • Martien en Margreet Stolwerk – oudsten
  • Marc en Carola van Dongen – diakenen
  • Ruud en Mirjam Toet – diakenen
  • Bernie en Frederieke Visser – diakenen
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.