Fundament van ons geloof

Ons geloof in Jezus Christus is verankerd in het evangelie dat Hij in zijn leven op aarde verkondigt. Daarin geeft Jezus mensen zicht op Gods plan met hun leven en opent Hij de hemel voor hen. Jezus wil ieder mens verlossen uit de macht van het rijk van duisternis en dood en hem de plaats geven die God voor hem bedoelt: in Christus, in het koninkrijk van God, in het rijk van licht en (eeuwig) leven.

Fundamentcursus

Het is belangrijk om het fundament van je geloof in Jezus Christus te (leren) kennen, dat fundament in je leven te leggen, en er in verbondenheid met Hem op dóór te bouwen. Daartoe verzorgen wij in onze gemeente al vele jaren een ‘Fundamentcursus’, bestaande uit een aantal Fundamentstudies. Deze studies zijn bijzonder waardevol voor nieuwe leden van onze gemeente, alsook voor allen die zich (verder) willen verdiepen in deze fundamentele en actuele onderwerpen, en op bijbelse wijze in hun leven verder willen doorbouwen op dat prachtige fundament ‘Jezus Christus’ (naar 1 Korintiërs 3:11-12).

Vanuit de bijbel

Het uitgangspunt van de hele fundamentcursus is de bijbel: we citeren in elke fundamentstudie vele teksten uit het Oude en Nieuwe Testament en gebruiken daarbij meerdere bijbelvertalingen. De boeken over Gods plan met mensen die in onze gemeente verschenen zijn, dienen als naslagwerk.

Overzicht

Het overzicht van de hoofd- en deelonderwerpen en de verwijzingen naar de naslagwerken vind je hier. Je ziet dan ook in welke fundamentstudie(s) de genoemde onderwerpen aan de orde komen.

Op video

De hele serie is inmiddels op video opgenomen. Je kunt de (twintig) fundamentstudies dus op zelfgekozen tijden en in eigen tempo doornemen. Versterk het fundament van je geloof en bouw in je leven met de Heer dóór op dat fundament van je zeer heilige geloof (naar Judas vs.20).

Aan de slag …

Je vindt alle fundamentstudies hier. We bidden je Gods rijke zegen toe!
N.B. Je krijgt toegang na inloggen. Heb je nog geen account? Registreer je dan eenmalig.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.