Hartelijk welkom op de website van Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda. Wij vormen een gemeenschap van gelovigen die het evangelie van Jezus Christus in al zijn volheid willen prediken en praktiseren. Je vindt in onze gemeente een duidelijke boodschap over Gods plan met mensen en het werk van Jezus Christus.

Bereid je voor op Pasen

Op onze website is de vlog-serie ‘Op weg naar Pasen‘ te zien. Daarin volgen we Jezus van dag tot dag in de laatste week van zijn leven en werk op aarde. We doen dat vanuit de beschrijving van de vier evangelisten. Leef met Jezus mee in die aanloop naar het Paasfeest. En vier met Hem […]

Inbreng Kerstdienst 2022

We hebben onze gemeenteleden uitgenodigd om voor onze Kerstdienst een kort, kernachtig gedichtje te maken (een ‘elfje’) over de betekenis van het Kerstfeest. Hieronder zie je de resultaten…

Diensten

- Avondmaalsdienst
Spreker
Bernie Visser
Micha 4:1
Zangleider
Carola van Dongen
In deze dienst vieren wij Avondmaal.
Aanvang
10.00 uur
- Preekbespreking
Omschrijving
We praten met elkaar door over de preek van 2 april.
Leiding
Bernie Visser
Micha 4:1
Aanvang
20.00 uur
- Jeugdavond
Schatgravers
Pasen: Jezus wordt verraden
Oudere Jeugd
Pasen: Jezus wordt verraden
Aanvang
19:30 uur
- Paasdienst
Spreker
Cees Visser
Zangleider
Frederieke Visser
In deze dienst vieren we de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
Aanvang
10.00 uur
- Fundamentstudie
Spreker
Cees Visser
Behoren tot de gemeente van Jezus Christus (1)
Aanvang
20.00 uur
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.