Hartelijk welkom op de website van Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda. Wij vormen een gemeenschap van gelovigen die het evangelie van Jezus Christus in al zijn volheid willen prediken en praktiseren. Je vindt in onze gemeente een duidelijke boodschap over Gods plan met mensen en het werk van Jezus Christus.

Totale lockdown

De verlenging van de avond-lockdown tot vrijdag 14 januari 2022 is ‘ingehaald’ door de afkondiging van een totale lockdown tot diezelfde datum. Nederland is met ingang van 19 december volledig ‘op slot’ gegaan. Dit betekent dat wij in onze gemeentelijke bijeenkomsten een grote stap ‘terug’ moeten zetten: we kunnen de komende Kerstdienst en de eerste […]

Avond-lockdown verlengd

Op de persconferentie van dinsdag 14 december heeft onze regering de avond-lockdown verlengd tot vrijdag 14 januari 2022. Daardoor blijft vrijwel ‘alles’ in Nederland dicht tussen 17.00 uur en 5.00 uur. Wij willen als gemeente solidair blijven met de rest van Nederland. Daarom houden we de komende weken in ons gebouw geen diensten op woensdag- […]

Diensten

- Jeugdavond
Schatgravers
De eerste discipelen van Jezus
Oudere Jeugd
De eerste discipelen van Jezus
Aanvang
19.30 uur
- Samenkomst
Spreker
Cees Visser
Zangleider
Annemarie Visser
Aanvang
10.00 uur
- Fundamentstudie
Spreker
Cees Visser
Koninkrijk der hemelen (3)
Aanvang
20.00 uur
- Samenkomst
Spreker
Carola van Dongen
Zangleider
Frederieke Visser
Aanvang
10.00 uur