Hartelijk welkom op de website van Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda. Wij vormen een gemeenschap van gelovigen die het evangelie van Jezus Christus in al zijn volheid willen prediken en praktiseren. Je vindt in onze gemeente een duidelijke boodschap over Gods plan met mensen en het werk van Jezus Christus.

Bereid je voor op Pasen

Op onze website is de vlog-serie ‘Op weg naar Pasen‘ te zien. Daarin volgen we Jezus van dag tot dag in de laatste week van zijn leven en werk op aarde. We doen dat vanuit de beschrijving van de vier evangelisten. Leef met Jezus mee in die aanloop naar het Paasfeest. En vier met Hem […]

Inbreng Kerstdienst 2022

We hebben onze gemeenteleden uitgenodigd om voor onze Kerstdienst een kort, kernachtig gedichtje te maken (een ‘elfje’) over de betekenis van het Kerstfeest. Hieronder zie je de resultaten…

Diensten

- Jeugdavond
Schatgravers
Geloof en ongeloof
Oudere Jeugd
Geloof en ongeloof
Aanvang
19:30 uur
- Samenkomst
Spreker
Cees Visser
Hebreeën 5:7-10 (2)
Zangleider
Annemarie Visser
Aanvang
10.00 uur
- Preekbespreking
Omschrijving
We praten met elkaar door over de preek van 26 maart.
Leiding
Cees Visser
Hebreeën 5:7-10 (2)
Aanvang
20.00 uur
- Avondmaalsdienst
Spreker
Bernie Visser
Zangleider
Carola van Dongen
In deze dienst vieren wij Avondmaal.
Aanvang
10.00 uur
- Preekbespreking
Omschrijving
We praten met elkaar door over de preek van 2 april.
Leiding
Bernie Visser
Aanvang
20.00 uur
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.