Zondagmorgen

Elke zondag komen wij bijeen om 10.00 uur. Om samen te zingen tot eer van onze Heer, samen te bidden en samen te luisteren naar wat Hij tot zijn gemeente zegt. Iedereen is van harte welkom.

De tekst van de liederen wordt met een beamer op een groot scherm geprojecteerd. Het woord wordt gebracht door de voorganger, een oudste of spreker vanuit de eigen gemeente, of door een gastspreker van buiten de gemeente.

Er wordt éénmaal gecollecteerd voor het werk in de gemeente: conventioneel (collectezak) en digitaal (QR-code).

Voor de peuters en de kinderen tot 12 jaar zijn er aparte kinderdiensten.
We hebben op dit moment twee groepen: de Benjamins en de Parels.

Voor slechthorenden en Engelstaligen zijn speciale voorzieningen aanwezig.

Op de eerste zondag van iedere maand vieren we met elkaar Avondmaal.
Iedereen die zich een kind van God weet, mag hieraan deelnemen.

Na afloop van de dienst is er koffie en thee voor iedereen.
Er is volop gelegenheid om met elkaar uit te wisselen en nader kennis te maken.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.