Bijzondere diensten

Themazondagen

In 2011 en 2012 hebben we meegedaan aan de Themazondagen van de werkgroep ‘Christen-zijn op je werk‘. Zij roept kerken en gemeenten op om een zondag in november te spreken over: Hoe kun je op een goede manier christen zijn op je werk?

Contactdagen

Van 1992 tot 2016 zijn er op diverse plaatsen in Nederland Contactdagen georganiseerd voor voorgangers, oudsten en sprekers van Volle Evangelie Gemeenten uit Nederland, Duitsland en België.

Ontmoetingsdagen

Van 2004 tot 2016 heeft onze gemeente Ontmoetingsdagen georganiseerd: voor leiders en leden van verwante gemeenten uit Nederland, Duitsland en België, lezers van onze boeken en bijbelstudies, luisteraars van onze MP3’s, bezoekers van onze website en andere belangstellenden. We zien er met grote dankbaarheid op terug.

Gemeentedagen

Inmiddels werken wij vanaf 2017 voluit mee aan het beleggen van jaarlijkse Gemeentedagen: feestelijke gezinsdagen voor Volle Evangelie Gemeenten in Nederland, Duitsland en België, waarbij ook onze kinderen en jeugd van harte welkom zijn.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.