Parels

De kinderen van groep 3 t/m 8 van de Basisschool blijven het eerste gedeelte van de dienst in de grote zaal. Wij noemen hen de Parels.

Aan het einde van de zangdienst gaan zij op een teken van de zangleider met de Parelleiding naar boven. Op de tweede verdieping hebben zij een tweetal ruimten tot hun beschikking om met elkaar te zingen, te praten, te luisteren naar een bijbelverhaal en op creatieve wijze iets te doen of te maken.

We vertellen onze Parels over God en over zijn Zoon, Jezus Christus. Over hun liefde, goedheid en trouw voor mensen, jong en oud. We vinden het belangrijk dat onze kinderen kennis krijgen van de bijbel. Van de verhalen in het Oude en Nieuwe Testament, en wat we daarvan kunnen leren. En er wordt ook zeker gezongen, want zingen maakt blij!

Na de dienst komen de kinderen zelf weer naar beneden.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.