Leren van de verhalen uit de tijd van het Oude Verbond

In onze ‘Bijbelstudies over het Oude Testament’ volgen we de heilsgeschiedenis in chronologische lijn. Bij elk verhaal zoeken we naar de werkelijkheid in de geestelijke wereld. En naar de betekenis voor ons leven hier en nu (vgl. Rom.15:4, 1Kor.10:11). De studies zijn tot grote zegen voor de gemeente. Zij wekken op tot leven naar Gods wil.

Bij deze serie horen twee overzichten, die je kunt downloaden:

  • Oude Testament: met aanduidingen van tijden en bijbelgedeelten: klik hier.
  • Tijd van de koningen: idem, met meer details over deze periode: klik hier.