Woensdagavond

Op woensdagavond komen wij om 20.00 uur bijeen in ons gebouw aan de Academiesingel. Ook hier is iedereen van harte welkom.

De invulling van de avond is divers:

  • een bijbelstudie uit de serie ‘Bijbelstudies over het Oude Testament
  • een bijbelstudie over het fundament van ons geloof: een ‘Fundamentstudie
  • een bijbelstudie over een bepaald thema of bijbelgedeelte
  • een vragenavond over actuele zaken en bepaalde (bijbelse) onderwerpen
  • een preekbespreking van een recente zondagochtenddienst
  • een avond van woord en gebed: samen bezig vanuit een bijbelgedeelte
  • een bidstond: samen bidden voor de voortgang van Jezus’ werk
  • een ieder-heeft-iets-avond: velen dragen bij (naar 1Kor.14:26)
  • een gemeenteavond: een statutaire vergadering van de leden van de gemeente


Voor invulling/programma: zie Agenda.
De avonden worden afgesloten met gebed en voorbede.