Woensdagavond

Op woensdag komen wij om 20.00 uur bijeen in ons gebouw aan de Academiesingel. Ook dan is iedereen van harte welkom.

De invulling van de avond is divers:

  • een bijbelstudie uit de serie Bijbelstudies over het Oude Testament
  • een bijbelstudie over een bepaald thema of bijbelgedeelte
  • een preekbespreking van een recente zondagochtenddienst
  • een gespreksavond over een eerder gehouden ‘Bijbelstudie OT
  • een gespreksavond over een eerder gehouden Fundamentstudie
  • een avond van woord en gebed: samen bezig vanuit een bijbelgedeelte
  • een vragenavond over actuele zaken en bepaalde (bijbelse) onderwerpen
  • een bidstond: samen bidden voor de voortgang van Jezus’ werk
  • een ieder-heeft-iets-avond: velen dragen bij (naar 1Kor.14:26)
  • een gemeenteavond: een statutaire vergadering van de leden van de gemeente


Voor invulling/programma: zie Agenda.
De avonden worden afgesloten met gebed en voorbede.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.