Woensdagavond

Op woensdagavond komen wij rond de klok van 20.00 uur bijeen in ons gebouw aan de Academiesingel. Ook hier is iedereen van harte welkom.
Vanaf 19.45 uur is de zaal open. Je wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt uiterlijk om 21.30 uur.


Na een korte, spontane zangdienst is zijn er verschillende invullingen mogelijk:

  • een bijbelstudie uit de serie ‘Bijbelstudies over het Oude Testament
  • een bijbelstudie over het fundament van ons geloof: een ‘Fundamentstudie
  • een bijbelstudie over een bepaald thema of bijbelgedeelte
  • een vragenavond over actuele zaken en bepaalde (bijbelse) onderwerpen
  • een preekbespreking van een recente zondagochtenddienst
  • een avond van woord en gebed: samen bezig vanuit een bijbelgedeelte
  • een bidstond: samen bidden voor de voortgang van Jezus’ werk
  • een ieder-heeft-iets-avond: velen dragen bij (naar 1Kor.14:26)
  • een gemeenteavond: een statutaire vergadering van de leden van de gemeente


De avonden worden afgesloten met gebed en voorbede.