Bijdragen

Onze gemeente krijgt geen subsidie van enige overheid en ook geen bijdrage uit een overkoepelend orgaan. De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit vrijwillige (vaste) bijdragen van de leden, collecten, overige giften van binnen en buiten de gemeente, legaten en andere (externe) baten. Elk lid van de gemeente wordt geacht hierin zijn persoonlijke verantwoordelijkheid te zien en op te nemen.

Onze gemeente is door de Belastingsdienst aangemerkt als een ANBI. Daardoor hoeft zij geen schenkings- en successierechten te betalen over de ontvangen giften en legaten. Voor de gevers betekent die ANBI-status dat hun bijdragen en giften aan de gemeente aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Voel je je ‘verbonden’ met onze gemeente? Bijvoorbeeld via ons lectuurwerk, het studiemateriaal van onze website, of de opnamen van onze diensten en bijbelstudies? En wil je dit werk van de gemeente ook financieel ondersteunen?

Je giften zijn van harte welkom op: NL64 INGB 0002 1568 27, ten name van Penningmeester VEG ‘Immanuël’ Breda.

Je kunt hiervoor de QR-code gebruiken.

Wij danken je voor je bijdrage aan het werk van de Heer in onze gemeente.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.