Schatgravers

De Schatgravers zijn de jonge mensen in onze gemeente die naar de middelbare school gaan: de jeugd in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar.

Op de Schatgraveravonden worden bijbelstudies gegeven, maar ook praktische onderwerpen besproken, waarbij veel ruimte is voor vragen en uitwisseling.

We willen onze jonge mensen helpen om te kiezen voor een leven met Jezus en hen voorbereiden op de waterdoop en geestesdoop. Daarnaast worden ook ‘gezellige’ avonden georganiseerd en avonden bij de leiding thuis.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.