Oudere Jeugd

De Oudere Jeugd wordt gevormd door de leeftijdsgroep van 17 tot ca. 30 jaar: scholieren, studenten, jong volwassenen die al aan het werk zijn, een gezinnetje hebben, etc.
Met elkaar verdiepen ze zich in het woord van God en bespreken hoe ze dit woord in hun dagelijkse leven kunnen omzetten om zo te leven naar Gods bedoelingen en tot lof van zijn naam.

Allen worden aangemoedigd om de persoonlijke relatie met de Heer te verdiepen. En uitgenodigd om mee te werken aan de invulling van de jeugdavonden. Iedereen krijgt gelegenheid om zijn/haar gaven en talenten te ontwikkelen en in te zetten voor de opbouw van de gemeente.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.