Gods plan met mensen – deel 5: Openbaring van Jezus Christus

Auteur: Cees Visser                      

Omvang: 448 pagina’s
Bindwijze: ingenaaid

Uitgave: PHOS uitgeverij
ISBN: 978-90-808736-4-3
NUR: 707

Verschenen in 2016
Prijs: € 18,50 

Dit boek laat zien hoe belangrijk de Openbaring van Jezus Christus is in deze tijd. Visionair schildert de schrijver ons waar de Heer zijn gemeente heen leidt en wat dit betekent voor je eigen leven. Gods plan met mensen wordt werkelijkheid. Het rijk der duisternis gaat te gronde. God wordt alles in allen.Het boek roept op: Wees hiermee bezig, deel deze visie als gemeenten en volg het Lam. De dag van de Heer breekt aan! 

Cees Visser (1952) groeit op in het Volle Evangelie. Reeds op jonge leeftijd wordt  hij ‘gegrepen’ door de boodschap van het Koninkrijk der hemelen. Na een academische studie in Leiden werkt hij tot 1992 als docent Scheikunde in het Hoger Beroeps Onderwijs in Den Haag, de laatste jaren parttime.
In 1985 roept de Heer hem met zijn vrouw Christa tot het voorgangerschap in de Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ in Breda, waar zij zich samen volledig inzetten voor het werk van Jezus Christus. In 1992 wordt dit een fulltime voorgangerschap. Vanaf 1988 publiceert Cees Visser bijbelstudies over Gods plan met mensen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 – Jezus openbaart Zich aan zijn gemeente 
1.1  – De boekrol 
1.2  – Overzicht 

Hoofdstuk 2 – Jezus opent de boekrol
2.1  – Het eerste zegel gaat open 
2.2  – Het tweede zegel gaat open 
2.3  – Het derde zegel gaat open 
2.4  – Het vierde zegel gaat open 

Hoofdstuk 3 – Jezus werkt in hemel en op aarde 
3.1  – Het vijfde zegel gaat open 
3.2  – Uniek stukje openbaring 

Hoofdstuk 4 – Jezus bereidt zijn gemeente toe 
4.1  – Het zesde zegel gaat open 
4.2  – De verzegeling 
4.3  – Verlichting te midden van verduistering 
4.4  – Trek uit Babel 
4.5  – Omgeven door engelen 
4.6  – Voor Gods troon 
4.7  – Volg het Lam 

Hoofdstuk 5 – Jezus opent het zevende zegel 
5.1  – Het half uur stilte 
5.2  – De eerste bazuin 
5.3  – De tweede bazuin 
5.4  – De derde bazuin 
5.5  – De vierde bazuin 
5.6  – De vijfde bazuin 
5.7  – De zesde bazuin 
5.8  – Ontmoeting met Jezus 
5.9  – De twee getuigen
5.10 – De val van Babylon
5.11 – Overwinning op de dood 

Hoofdstuk 6 – Jezus komt terug 
6.1  – De zevende bazuin 
6.2  – Het derde wee 
6.3  – Offerschalen en plagen 
6.4  – Harmagedon 

Hoofdstuk 7 – Jezus regeert 
7.1  – Het duizendjarig vrederijk 
7.2  – Satan wordt losgelaten 
7.3  – Het laatste oordeel 
7.4  – De voleinding 

Bijlage 
Openbaring in vogelvlucht 

In dit boek zijn de Bijbelstudies 27 t/m 62 verwerkt. Ze zijn herschreven en aangevuld met nieuwe inzichten en onderwerpen. 

Je kunt dit boek bij ons bestellen. Het wordt dan naar je opgestuurd.
De verzendkosten naar bestemmingen binnen Nederland zijn € 3,00. Voor bestellingen vanaf € 25,00 vervallen de verzendkosten. Voor bestemmingen buiten Nederland zijn de kosten € 8,50 (maximaal drie boeken).

Met de verschijning van deel 5 is de serie boeken over Gods plan met mensen voltooid.  

Recensie NBD / Biblion

NBD / Biblion (Nederlandse Bibliotheek Dienst) schrijft: De benadering van de schrijver is bijzonder intrigerend en daarom onderscheidend.

Aan de hand van het bijbelboek dat de eindtijd behandelt, beschrijft de auteur wat deze periode kan betekenen voor de individuele gelovige. De auteur is voorganger van een Volle Evangeliegemeente en publiceert veel bijbelstudies over persoonlijke opbouw en de relatie die God wil hebben met mensen.

Hoewel dit apocalyptische bijbelboek zich niet direct leent voor persoonlijke vorming, weet de auteur hier toch creatief mee om te gaan om zijn doel te bereiken. Zijn benadering is bijzonder intrigerend en daarom onderscheidend. De doelgroep moet worden gezocht onder evangelische christenen.

P. de Koning – NBD / Biblion

Reacties van lezers

Lees hier de reactie van lezers.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.