Lezers over Gods plan met mensen – Deel 5

Aantal reacties: 4

De meest recente reacties staan bovenaan

Geef zelf ook een reactie door! Klik hier.

‘Kom!’ Openbaring samengevat in één woord. Uitgesproken door Jezus vanuit liefde en verwachting. ‘Kom maar, hier ben Ik, voor jou. Neem mijn hand. Laten we samen wandelen, jij en Ik, op mijn hoogte, waar Ik ben. Kom in beweging. Laat je hart niet langer bezwaren door moeite, pijn en ballast. Leg je oude leven voor mijn voeten neer. Ik geef je een nieuw leven en een nieuw hart. Ik maak je stralend wit. Jouw nieuwe naam schrijf Ik op een witte steen. Laten we samen uitrijden op witte paarden, jij en Ik en allen die net als jij ernaar verlangen om volledig te leven naar de wil van God. Overwinnende en om te overwinnen, zodat Gods plan tot een volkomen ‘Amen!’ in ons wordt’.

Dit is geen boek dat je uitleest en naast je neerlegt. Je herleest het, en herleest het, omdat het je aanspreekt op wie je bent en duidelijk toont welke weg je mag gaan met Christus. Het boek nodigt je uit om Gods plan en de weg naar Gods doel volkomen eigen te maken en je bewust te worden van jouw plaats, taak en verantwoordelijkheid hierin. Het helpt je om steeds meer vertrouwd te worden met Gods gedachten. Door met dit boek aan de slag te gaan en actief te geloven wat je leest, geef je Jezus de ruimte om met Gods Geest in je hart te werken waardoor nieuw leven in jou tevoorschijn komt: bereidwillig, volwassen, priesterlijk, koninklijk! Een leven naar Gods hart!

Stijn Peeters, Zwijndrecht (BE) 

Openbaring ten voeten uit…! Profetisch, openbarend, bemoedigend, vertroostend en inspirerend. De boekrol gaat inderdaad open…! Voor ieder persoonlijk en voor ons als gemeente. Echt helemaal geweldig…! Met dank aan onze Heer en… met dank aan Cees.

Jaap Visser, Den Haag

Dit boek heb ik twee keer gelezen, en ik ben er stil van en onder de indruk. Mijn dank aan God, de Vader, voor dit schitterende verlossingsplan voor de mens, onder leiding van zijn Zoon Jezus Christus. Mijn dank ook aan de schrijver, Cees Visser, die onder leiding en inspiratie van Gods Geest ons in dit boek de geestelijke werkelijkheid zuiver en duidelijk uitlegt.

Wat een visie over wat er staat te gebeuren in hemel en op aarde. Geen aardse visie, maar een hemelse, geestelijke visie. Dan kunnen we de strijd winnen: tegen de antichrist, de duivel en de dood. Wat een toekomst gaan we tegemoet: strijdend en overwinnend naar de volkomen overwinning! En dit zonder angst of beven en onder de leiding van Jezus Christus, zijn gemeente en de heilige engelen. Het boek roept op en nodigt uit om hiermee bezig te zijn.

Er is niets mooiers en beters in hemel en op aarde dan dit ene, volmaakte plan van God.

Ik hoop en bid dat nog vele, vele mensen dit boek gaan lezen en de geestelijke werkelijkheid gaan zien!

Marieke Robbertz, Nieuwstadt (L)

Dit is het boek waar ik – al ruim zestig jaar lang – naar heb gezocht. Kunt u zich herinneren hoe uw reacties waren toen u voor de eerste keer het boek Openbaring las? Ik vermoed dat u toen ongeveer dezelfde gevoelens had als die broeder uit Ethiopië in Handelingen 8, die voor het eerst het boek Jesaja las. Deze man kreeg door Gods ingrijpen hulp van Filippus die hem de tekst verklaarde. Met als gevolg: eeuwige vreugde!

Evenzo verging het mij – lang geleden – bij het lezen van het boek Openbaring. Eerst niet veel ervan begrijpen, en nu – met Gods hulp en het lezen van dit boek – gaan zien wat God bedoelt en wie God werkelijk is.

Onze God is geen god die zich wreekt op ongehoorzame mensen. Dat doet de boze en zijn aanhang. Onze God blijft uitnodigen tot het einde. En ook als een goede Vader waarschuwen voor de listen van onze geestelijke vijanden die ons van Hem willen scheiden en ons daardoor in het verderf willen storten.

Dit zijn kostbare woorden van eeuwig leven voor u en voor mij. En nu kunnen wij met eeuwige vreugde onze weg vervolgen achter Jezus aan!

Herman Robbertz, Nieuwstadt (L)

Lees ook de recensie van P. de Koning voor de NBD. Klik hier

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.