Recensie

NBD / Biblion

Dit is de vierde uitgave in de serie ‘Gods plan met mensen’, geschreven door Cees Visser (1952), fulltime voorganger in de Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ in Breda.In dit dikke boek zijn de Bijbelstudies die hij in zijn gemeente heeft gehouden, uitgewerkt. Visser behandelt eerst de oorsprong van Christus (geen pre-existentie!) en de vele profetieën in het Oude en het Nieuwe Testament over Christus. Vervolgens bespreekt hij Jezus’ geboorte (geen Triniteit?) en staat uitvoerig stil bij zijn bediening tijdens zijn rondwandeling op aarde die drie en een half jaar duurde.De bediening van Christus roept de gemeente op tot navolging en groeien naar Jezus toe: ‘dan werkt het woord volledig door in je leven’. Het lijden omwille van Christus is daarin onvermijdelijk. In een bijlage geeft hij aan dat de trinitarische doopformule niet van Jezus zelf is en vervolgens wordt in een twintigtal pagina’s een groot aantal Bijbelteksten nader toegelicht.Een leerzaam en verrijkend werk voor wie wil groeien in geloof en beleven.  

Ds. Jenno Sijtsma
www.nbdbiblion.nl 

N.B. Een aantal lezers heeft ook gereageerd op het bovenstaande boek. Klik hier

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.