Gods plan met mensen – deel 3: De komst van Jezus Christus

Auteur: Cees Visser                      

Omvang: 376 pagina’s
Bindwijze: ingenaaid

Uitgave: PHOS uitgeverij
ISBN: 978-90-808736-3-6
NUR: 707

Verschenen in 2014
Prijs: € 16,50 

Dit boek geeft zicht op de plaats en taak die Jezus als de Christus van zijn Vader heeft gekregen. Het beschrijft zijn afkomst en geboorte, zijn leven en bediening. Het spreekt over de genade die met zijn komst in de wereld is verschenen, en over de heerlijkheid die door zijn komst in mensen gaat verschijnen. Het nodigt uit met Jezus mee te werken en zijn komst te bespoedigen. 

Cees Visser (1952) groeit op in het Volle Evangelie. Reeds op jonge leeftijd wordt  hij ‘gegrepen’ door de boodschap van het Koninkrijk der hemelen. Na een academische studie in Leiden werkt hij tot 1992 als docent Scheikunde in het Hoger Beroeps Onderwijs in Den Haag, de laatste jaren parttime.
In 1985 roept de Heer hem met zijn vrouw Christa tot het voorgangerschap in de Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ in Breda, waar zij zich samen volledig inzetten voor het werk van Jezus Christus. In 1992 wordt dit een fulltime voorgangerschap. Vanaf 1988 publiceert Cees Visser bijbelstudies over Gods plan met mensen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 – De oorsprong van de Christus 

1.1 – Inleiding 
1.2 – De Gezalfde
1.3 – Jezus is de Messias en Christus
1.4 – Jezus is de laatste Adam 

Hoofdstuk 2 – Profetieën over de Christus 
2.1 – Heilsbeloften van God 
2.2 – Het begin van Jezus’ leven en werk 
2.3 – Het karakter van Jezus 
2.4 – Jezus’ woorden en werken 
2.5 – Jezus’ lijden 
2.6 – Jezus aan het kruis 
2.7 – Jezus’ opstanding en hemelvaart 

Hoofdstuk 3 – Jezus’ geboorte en jeugd 

3.1 – God kondigt de geboorte van Jezus aan 
3.2 – God geeft duidelijkheid over Jezus’ geboorte 
3.3 – Jezus wordt geboren 
3.4 – Jezus’ jeugd 
3.5 – Jezus wordt volwassen

Hoofdstuk 4 – Jezus begint aan zijn bediening 
4.1 – Jezus is gereed en bereid 
4.2 – Jezus wordt gedoopt in water 
4.3 – Jezus wordt gedoopt in heilige Geest
4.4 – Jezus in de woestijn 

Hoofdstuk 5 – Jezus voert zijn bediening uit 
5.1 – Chronologisch overzicht
5.2 – Van de Jordaan tot het eerste Paasfeest 
5.3 – Van het eerste tot het tweede Paasfeest 
5.4 – Van het tweede tot het derde Paasfeest 
5.5 – Van het derde Paasfeest tot het Loofhuttenfeest 
5.6 – Van het Loofhuttenfeest tot de intocht in Jeruzalem 
5.7 – Van de intocht in Jeruzalem tot en met Golgota 
5.8 – Van de opstanding tot de hemelvaart 

Hoofdstuk 6 – Werken met het evangelie van Jezus Christus 
6.1 – Leven naar Gods bedoeling 
6.2 – Bekering, geloof en wedergeboorte 
6.3 – Vergeving en verzoening 
6.4 – Verlossing en bevrijding 
6.5 – Doop in water en heilige Geest 
6.6 – Strijden 
6.7 – Lijden

Hoofdstuk 7 – Gelijkvormig worden aan Jezus Christus 
7.1 – Wees heilig 
7.2 – Heilig in hart, huis en hemel 
7.3 – Gericht op het volkomene 
7.4 – Jezus komt openbaar

Bijlagen 
1 – Dopen in de naam van Jezus
2 – Een aantal bijbelteksten nader toegelicht 
3 – Tekstregister van de vier evangeliën  

In dit boek zijn de Studiebladen 51 t/m 58 en 63 t/m 80 verwerkt. Ze zijn volledig herschreven en aangevuld met nieuwe inzichten en onderwerpen.

Je kunt dit boek bij ons bestellen. Het wordt dan naar je opgestuurd.
De verzendkosten naar bestemmingen binnen Nederland zijn € 3,00. Voor bestellingen vanaf € 25,00 vervallen de verzendkosten. Voor bestemmingen buiten Nederland zijn de kosten € 8,50 (maximaal drie boeken).

Recensie NBD / Biblion

NBD / Biblion (Nederlandse Bibliotheek Dienst) schrijft: Een leerzaam en verrijkend werk voor wie wil groeien in geloof en beleven.

Dit is de vierde uitgave in de serie ‘Gods plan met mensen’, geschreven door Cees Visser (1952), fulltime voorganger in de Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ in Breda. In dit dikke boek zijn de Bijbelstudies die hij in zijn gemeente heeft gehouden, uitgewerkt. Visser behandelt eerst de oorsprong van Christus (geen pre-existentie!) en de vele profetieën in het Oude en het Nieuwe Testament over Christus. Vervolgens bespreekt hij Jezus’ geboorte (geen Triniteit?) en staat uitvoerig stil bij zijn bediening tijdens zijn rondwandeling op aarde die drie en een half jaar duurde.

De bediening van Christus roept de gemeente op tot navolging en groeien naar Jezus toe: ‘dan werkt het woord volledig door in je leven’. Het lijden omwille van Christus is daarin onvermijdelijk. In een bijlage geeft hij aan dat de trinitarische doopformule niet van Jezus zelf is en vervolgens wordt in een twintigtal pagina’s een groot aantal Bijbelteksten nader toegelicht.Een leerzaam en verrijkend werk voor wie wil groeien in geloof en beleven. 

Ds. Jenno Sijtsma

Reacties van lezers

Lees hier de reactie van lezers.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.