Hartelijk welkom op de website van Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda. Wij vormen een gemeenschap van gelovigen die het evangelie van Jezus Christus in al zijn volheid willen prediken en praktiseren. Je vindt in onze gemeente een duidelijke boodschap over Gods plan met mensen en het werk van Jezus Christus.

Bijbelstudies OT op schrift

Alle Bijbelstudies over het Oude Testament komen op schrift. In 2002 zijn we in onze gemeente met deze serie bijbelstudies begonnen; de voltooiing ervan verwachten we in 2025. Op initiatief van Jildert de Boer van het magazin ‘Hoger-op‘ worden de opnamen van deze bijbelstudies (MP3-serie: Oude Testament) stuk voor stuk uitgetypt en geredigeerd. En vervolgens […]

Speciale aanbieding van PHOS uitgeverij

PHOS uitgeverij heeft een speciale ‘serieprijs‘ vastgesteld voor de aankoop van de vijfdelige serie boeken over ‘Gods plan met mensen‘. Als je alle vijf boeken tegelijk aanschaft, profiteer je van een aantrekkelijke korting ten opzichte van de prijs die je zou betalen als je elk boek afzonderlijk zou kopen. De serieprijs bedraagt: € 49,50 Je […]

Diensten

- Jeugdavond
Schatgravers
Pinksteren
Oudere Jeugd
Pinksteren
Aanvang
19:30 uur
- Samenkomst
Spreker
Martien Stolwerk
Matteüs 4:1-4
Zangleider
Annemarie Visser
Aanvang
10.00 uur
- Preekbespreking
Omschrijving
We praten met elkaar door over de preek van 26 mei.
Leiding
Martien Stolwerk
Matteüs 4:1-4
Aanvang
20.00 uur
- Avondmaalsdienst
Spreker
Cees Visser
Zangleider
Mirjam Toet
In deze dienst vieren wij Avondmaal.
Aanvang
10.00 uur
- Preekbespreking
Omschrijving
We praten met elkaar door over de preek van 2 juni.
Leiding
Cees Visser
Aanvang
20.00 uur
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.