Hartelijk welkom op de website van Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda. Wij vormen een gemeenschap van gelovigen die het evangelie van Jezus Christus in al zijn volheid willen prediken en praktiseren. Je vindt in onze gemeente een duidelijke boodschap over Gods plan met mensen en het werk van Jezus Christus.

Bereid je voor op Pinksteren

Op onze website is de vlog-serie ‘Van Pasen naar Pinksteren’ te zien. Daarin volgen we het verhaal dat de bijbel vertelt over de tijd tussen Pasen en Pinksteren. We denken na over de ontmoetingen met Jezus die daarin beschreven zijn. Leef met de discipelen mee in die aanloop naar het Pinksterfeest. En vier met je broeders […]

Volg onze livestreams

Vanaf 1 januari 2021 kun je onze diensten live volgen en in de week erna terugkijken. Om toegang te krijgen tot alle beschikbare video’s is registratie nodig. Je krijgt dan een media-account, waarmee je onze MP4’s kunt bekijken en onze MP3’s kunt beluisteren. Bezoekers met een MP3-account hoeven zich niet opnieuw te registreren: hun account […]

Diensten

- Avondmaalsdienst
Spreker
Marc van Dongen
Geloof en leef!
Zangleider
Mirjam Toet
In deze dienst vieren wij het Avondmaal.
Extra informatie
Na de dienst is er een 'doopgesprek' met de mensen die gedoopt willen worden.
Aanvang
10.00 uur
- Preekbespreking
Omschrijving
We praten met elkaar door over de preek van 29 mei.
Leiding
Marc van Dongen
Geloof en leef!
Aanvang
20.00 uur
- Pinkster- en doopdienst
Spreker
Cees Visser
Zangleider
Christa Visser
In deze dienst vieren we de uitstorting van Gods Geest. Bovendien wordt een aantal mensen op bijbelse wijze in water gedoopt op grond van hun persoonlijk geloof in Jezus Christus.
Aanvang
10.00 uur
- Fundamentstudie
Spreker
Cees Visser
Persoon en werk van Jezus Christus (3)
Aanvang
20.00 uur
- Jeugdevent
Schatgravers
Slotdag
Oudere Jeugd
Slotdag
Aanvang
19.30 uur