Hartelijk welkom op de website van Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda. Wij vormen een gemeenschap van gelovigen die het evangelie van Jezus Christus in al zijn volheid willen prediken en praktiseren. Je vindt in onze gemeente een duidelijke boodschap over Gods plan met mensen en het werk van Jezus Christus.

Inbreng Kerstdienst 2022

We hebben onze gemeenteleden uitgenodigd om voor onze Kerstdienst een kort, kernachtig gedichtje te maken (een ‘elfje’) over de betekenis van het Kerstfeest. Hieronder zie je de resultaten…

Volg onze livestreams

Vanaf 1 januari 2021 kun je onze diensten live volgen en in de week erna terugkijken. Om toegang te krijgen tot alle beschikbare video’s is registratie nodig. Je krijgt dan een media-account, waarmee je onze MP4’s kunt bekijken en onze MP3’s kunt beluisteren. Bezoekers met een MP3-account hoeven zich niet opnieuw te registreren: hun account […]

Diensten

- Avondmaalsdienst
Spreker
Cees Visser
Hebreeën 4:12-13
Zangleider
Carola van Dongen
In deze dienst vieren wij Avondmaal.
Aanvang
10.00 uur
- Fundamentstudie
Spreker
Cees Visser
Ingaan op het evangelie van Jezus Christus (3)
Aanvang
20.00 uur
- Jeugdavond
Schatgravers
Storm op het meer
Oudere Jeugd
Storm op het meer
Aanvang
19:30 uur
- Samenkomst
Spreker
Toon van den Hoorn
Zangleider
Frederieke Visser
Aanvang
10.00 uur
- Preekbespreking
Omschrijving
We praten met elkaar door over de preek van 12 februari.
Leiding
Cees Visser
Aanvang
20.00 uur