Hartelijk welkom op de website van Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda. Wij vormen een gemeenschap van gelovigen die het evangelie van Jezus Christus in al zijn volheid willen prediken en praktiseren. Je vindt in onze gemeente een duidelijke boodschap over Gods plan met mensen en het werk van Jezus Christus.

Bereid je voor op Pinksteren

Op onze website is de vlog-serie ‘Van Pasen naar Pinksteren’ te zien. Daarin volgen we het verhaal dat de bijbel vertelt over de tijd tussen Pasen en Pinksteren. We denken na over de ontmoetingen met Jezus die daarin beschreven zijn. Leef met de discipelen mee in die aanloop naar het Pinksterfeest. En vier met je broeders […]

Speciale aanbieding van PHOS uitgeverij

PHOS uitgeverij heeft een speciale ‘serieprijs‘ vastgesteld voor de aankoop van de vijfdelige serie boeken over ‘Gods plan met mensen‘. Als je alle vijf boeken tegelijk aanschaft, profiteer je van een aantrekkelijke korting ten opzichte van de prijs die je zou betalen als je elk boek afzonderlijk zou kopen. De serieprijs bedraagt: € 49,50 Je […]

Diensten

- Jeugdavond
Schatgravers
Fundament: Vergeving en verzoening
Oudere Jeugd
Fundament: Vergeving en verzoening
Aanvang
19:30 uur
- Samenkomst
Spreker
Cees Visser
Hebreeën 8:7
Zangleider
Annemarie Visser
Aanvang
10.00 uur
- Gemeenteavond
Omschrijving
Besloten, statutaire vergadering voor de leden van de gemeente.
Ieder lid ontvangt een schriftelijke uitnodiging met agenda.
Leiding
Cees Visser
Aanvang
20.00 uur
- Samenkomst
Spreker
Toon van den Hoorn
Zangleider
Frederieke Visser
Aanvang
10.00 uur
- Preekbespreking
Omschrijving
We praten met elkaar door over de preek van 21 april.
Leiding
Cees Visser
Aanvang
20.00 uur
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.