Jezus Christus voert Gods plan uit

Jezus regeert

59.Het duizendjarig vrederijk (1)
60.Het duizendjarig vrederijk (2)
61.Het laatste oordeel
62.De voleinding