Recensie

NBD / Biblion

De auteur (1952) is voorganger van de Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ in Breda. Dit boek gaat terug op en is een bewerking van de Bijbelstudies die hij in zijn gemeente hield. Het sluit aan op zijn eerder verschenen boek ‘De schepping van de mens’ (2010).De auteur laat zien wat de Bijbel zegt over het ontstaan van het rijk van de duisternis, de zondeval en de tijd voor en na de zondvloed. In een slothoofdstuk informeert hij over de geheimenissen met betrekking tot de liefde van God die dwars door alles heen steeds opnieuw de mens opzoekt en in Jezus Christus dé redding aanbiedt. Door alles heen wordt gewezen op de geestelijke strijd die door de christen en in de gemeente gevoerd moet worden. Satan zet de mens aan tot ongehoorzaamheid tegen God(s bedoelingen) en wekt geestelijke begeerten in de mens op. Zo wordt de eerste mens en na hem ieder ander de eeuwen door medeverantwoordelijk en medeschuldig voor de zonde.Het zijn glasheldere Bijbelstudies, nauwgezet in exegese en voor iedere christen, van welke denominatie of kerk ook maar, verrijkend en inspirerend. 

Ds. Jenno Sijtsma
www.nbdbiblion.nl 

N.B. Een aantal lezers heeft ook gereageerd op het bovenstaande boek. Klik hier

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.