Gods plan met mensen – deel 2: De strijd tussen licht en duisternis

Auteur: Cees Visser                      

Omvang: 296 pagina’s
Bindwijze: ingenaaid

Uitgave: PHOS uitgeverij
ISBN: 978-90-808736-0-5
NUR: 707

Verschenen in 2012
Prijs: € 14,50 

God roept ons uit de duisternis tot zijn licht. Dit boek helpt ons begrijpen wat de bijbel onder duisternis verstaat. Het laat ook de kracht van het licht zien. Het verkondigt de daden van Jezus, die elke macht en kracht van het rijk der duisternis heeft overwonnen. Daarom is het zeer de moeite waard dit boek te lezen en te bestuderen. Kom mee! Laten wij leven in het licht van de Heer.

Cees Visser (1952) groeit op in het Volle Evangelie. Reeds op jonge leeftijd wordt  hij ‘gegrepen’ door de boodschap van het Koninkrijk der hemelen. Na een academische studie in Leiden werkt hij tot 1992 als docent Scheikunde in het Hoger Beroeps Onderwijs in Den Haag, de laatste jaren parttime.
In 1985 roept de Heer hem met zijn vrouw Christa tot het voorgangerschap in de Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ in Breda, waar zij zich samen volledig inzetten voor het werk van Jezus Christus. In 1992 wordt dit een fulltime voorgangerschap. Vanaf 1988 publiceert Cees Visser bijbelstudies over Gods plan met mensen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 – Het ontstaan van het rijk der duisternis 
1.1 – Inleiding
 1.2 – De val van Lucifer
 1.3 – Het rijk der duisternis ontstaat
 1.4 – Nieuwe situaties in de hemel
 1.5 – Dodenrijk en hel

Hoofdstuk 2 – De zondeval
 2.1 – Voor de mens een taak erbij
 2.2 – De eerste aanval op de mens
 2.3 – De eerste zonde van de mens
 2.4 – Het wezen van de zonde
 2.5 – De gevolgen van de zonde

Hoofdstuk 3 – God zoekt de mens op
 3.1 – God houdt vast aan zijn plan met mensen
 3.2 – In de avondkoelte
 3.3 – God spreekt de mens aan
 3.4 – God wijst de weg
 3.5 – Door de dood heen
 3.6 – God bekleedt de mens
 3.7 – Uit de hof van Eden

Hoofdstuk 4 – De voortijd
 4.1 – Veranderingen in hemel en op aarde
 4.2 – Kaïn en Abel
 4.3 – Positieve en negatieve processen
 4.4 – God roept Noach

Hoofdstuk 5 – De zondvloed
 5.1 – Gebeurtenissen op aarde
 5.2 – Processen in de hemel
 5.3 – Gevolgen in hemel en op aarde

Hoofdstuk 6 – De wereld na de zondvloed
 6.1 – Een nieuw begin
 6.2 – Begin van afgoderij
 6.3 – De toren van Babel
 6.4 – Hemelse macht over boze geesten

Hoofdstuk 7 – Geheimenissen onthuld
 7.1 – Nieuwe mogelijkheden
 7.2 – Belial: zijn naam en zijn wezen
 7.3 – Belial openbaart zich
 7.4 – De gemeente overwint Belial  

In dit boek zijn de Studiebladen 28 t/m 50 en 59 t/m 62 verwerkt. Ze zijn volledig herschreven en aangevuld met nieuwe inzichten en onderwerpen. 

Je kunt dit boek bij ons bestellen. Het wordt dan naar je opgestuurd.
De verzendkosten naar bestemmingen binnen Nederland zijn € 3,00. Voor bestellingen vanaf € 25,00 vervallen de verzendkosten. Voor bestemmingen buiten Nederland zijn de kosten € 8,50 (maximaal drie boeken).

Recensie NBD / Biblion

NBD / Biblion (Nederlandse Bibliotheek Dienst) schrijft: Het boek is glashelder, nauwgezet in exegese en voor iedere christen, van welke denominatie of kerk ook maar, verrijkend en inspirerend.

De auteur (1952) is voorganger van de Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ in Breda. Dit boek gaat terug op en is een bewerking van de Bijbelstudies die hij in zijn gemeente hield. Het sluit aan op zijn eerder verschenen boek ‘De schepping van de mens’ (2010).
De auteur laat zien wat de Bijbel zegt over het ontstaan van het rijk van de duisternis, de zondeval en de tijd voor en na de zondvloed. In een slothoofdstuk informeert hij over de geheimenissen met betrekking tot de liefde van God die dwars door alles heen steeds opnieuw de mens opzoekt en in Jezus Christus dé redding aanbiedt. Door alles heen wordt gewezen op de geestelijke strijd die door de christen en in de gemeente gevoerd moet worden. Satan zet de mens aan tot ongehoorzaamheid tegen God(s bedoelingen) en wekt geestelijke begeerten in de mens op. Zo wordt de eerste mens en na hem ieder ander de eeuwen door medeverantwoordelijk en medeschuldig voor de zonde.
Het zijn glasheldere Bijbelstudies, nauwgezet in exegese en voor iedere christen, van welke denominatie of kerk ook maar, verrijkend en inspirerend.

Ds. Jenno Sijtsma – NBD / Biblion

Reacties van lezers

Lees hier de reacties van lezers.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.