Recensie

NBD / Biblion

Dit is een boek over inzichten betreffende Gods schepping, de mens en de christelijke gemeente. Behalve aan de werking van de heilige Geest in de gelovigen wordt er ook aandacht gegeven aan het functioneren van engelen rondom mensen. Tevens roept de auteur zijn lezers op om mee te werken met de genade van God door hun geloof te verdiepen en hun denken te vernieuwen.

De schrijvers was docent scheikunde en is thans verbonden als voorganger aan een volle evangelie gemeente.

Dit boek is een aanrader voor christenen die meer willen doen met hun geloof.

Het boek vormt het eerste deel van een serie die uiteindelijk uit vijf delen zal gaan bestaan.

P. de Koning 
www.nbdbiblion.nl

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.