Verkorte staat van baten en lasten 2019

BATEN  LASTEN 
Totaal € 158.917,74 Totaal € 128.615,32
   Saldo 2019€ 30.302,42
  € 158.917,74  € 158.917,74

Reservering gedaan in 2019 voor continuïteit: € 27.841,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2019: € 5468,00

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.