Verkorte staat van baten en lasten 2018

BATEN  LASTEN 
Totaal € 160.259,66 Totaal € 131.660,36
   Saldo 2018€ 28.599,30
  € 160.259,66  € 160.259,66

Reservering gedaan in 2018 voor continuïteit: € 27.907,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2018: € 2435,00