Gods plan met mensen – deel 4: Het werk van Jezus Christus

Auteur: Cees Visser                      

Omvang: 280 pagina’s
Bindwijze: ingenaaid

Uitgave: PHOS uitgeverij
ISBN: 978-90-808736-1-2
NUR: 707

Verschenen in 2004
Prijs: € 14,50

God heeft een plan met mensen. Jezus Christus openbaart dit plan in zijn evangelie van het Koninkrijk der hemelen en maakt voor ieder mens de weg vrij om hierop in te gaan.
Dit boek hoopt bij te dragen tot het ontdekken van Gods plan met uw leven en tot het beter leren kennen van Jezus Christus en zijn werk. Het nodigt uit om deel te hebben aan het werk van Jezus in zijn gemeente. Een waardevol boek voor allen die de verschijning van Christus in hun leven liefhebben.


Cees Visser (1952) groeit op in het Volle Evangelie. Reeds op jonge leeftijd wordt  hij ‘gegrepen’ door de boodschap van het Koninkrijk der hemelen. Na een academische studie in Leiden werkt hij tot 1992 als docent Scheikunde in het Hoger Beroeps Onderwijs in Den Haag, de laatste jaren parttime.
In 1985 roept de Heer hem met zijn vrouw Christa tot het voorgangerschap in de Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ in Breda, waar zij zich samen volledig inzetten voor het werk van Jezus Christus. In 1992 wordt dit een fulltime voorgangerschap. Vanaf 1988 publiceert Cees Visser bijbelstudies over Gods plan met mensen.  

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 – De namen van Jezus 
1.1 – De naam ‘Jezus’ 
1.2 – Jezus is de Christus 
1.3 – Jezus is Heer 
1.4 – Jezus is de Zoon van God 
1.5 – Jezus is de Zoon des mensen 
1.6 – Jezus is het Lam van God 

Hoofdstuk 2 – Jezus werkt aan de vorming van zijn gemeente 
2.1 – Jezus werkt door de Geest 
2.2 – Jezus bouwt zijn gemeente 
2.3 – Jezus ontwikkelt banden en pezen in zijn gemeente 
2.4 – De band van liefde 
2.5 – De band van gezag 
2.6 – De band van vrede 

Hoofdstuk 3 – Jezus geeft gaven aan zijn gemeente 
3.1 – Geestelijke gaven zijn mensspecifiek 
3.2 – Verband met plaats en werk in de gemeente 
3.3 – Het spreken in tongen 
3.4 – Als gave gaan functioneren in de gemeente 
3.5 – Door de Geest spreken in de gemeente 
3.6 – Door de Geest werken in de gemeente 

Hoofdstuk 4 – Jezus geeft leiding aan zijn gemeente 
4.1 – Oudsten en opzieners 
4.2 – Voorgangers 
4.3 – Diakenen en apostelen 

Hoofdstuk 5 – Jezus bewerkt de vrucht van de Geest in zijn gemeente 
5.1 – Leven door de Geest 
5.2 – Zaaien en oogsten op de akker van je leven 
5.3 – Groeien naar geestelijke volwassenheid 
5.4 – De (open)baring van de vrucht  

In dit boek zijn de Bijbelstudies 1 t/m 26 verwerkt.

Je kunt dit boek bij ons bestellen. Het wordt dan naar je opgestuurd.
De verzendkosten naar bestemmingen binnen Nederland zijn € 3,00. Voor bestellingen vanaf € 25,00 vervallen de verzendkosten. Voor bestemmingen buiten Nederland zijn de kosten € 8,50 (maximaal drie boeken).

Recensies

NBD / Biblion (Nederlandse Bibliotheek Dienst) schrijft: Binnen het christelijk erf is dit een goed en bruikbaar boek, zowel voor evangelische als meer reformatorische christenen.

Dit boek hoopt bij te dragen tot het ontdekken van Gods plan met iemands leven en tot het beter leren kennen van zijn Zoon Jezus Christus en zijn werk, persoonlijk, maar ook binnen de kerkelijke gemeente. Uitgebreid wordt ingegaan op de vrucht en de gaven van de heilige Geest. De auteur is voorganger van een volle evangelie gemeente en geeft regelmatig bijbelstudies. Dit boek beoogt christenen beter te laten functionerenin het algemeen, maar vooral binnen de plaatselijke gemeente. De auteur is daar goed in geslaagd.

Binnen het christelijk erf is dit een goed en bruikbaar boek, zowel voor evangelische als meer reformatorische christenen.

P. de Koning – NBD / Biblion

Uitdaging schrijft: Het boek geeft zicht op de persoon en het werk van Jezus Christus: wie Hij is en wat Hij in het leven van mensen wil doen.

Cees Visser, voorganger van de Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuel’ in Breda heeft het eerste deel gepubliceerd van wat een meerdelige serie over ‘Gods plan met mensen’ moet worden.

Het werk van Jezus Christus heet het eerste deel, dat onlangs uitkwam bij PHOS uitgeverij. Het boek telt 280 pagina’s en kost €14,50. ISBN 90-808736-1-6.

In het boek geeft de auteur zicht op de persoon en het werk van Jezus Christus: wie Hij is en wat Hij door woord en Geest in het leven van mensen wil doen. Ook de vorming van de gemeente als het lichaam van Christus komt uitvoerig aan bod, alsmede de ontwikkeling van de gaven en de vrucht van de Geest in het leven van de gemeente. 

De auteur baseert zich uitsluitend op de bijbel. Hij citeert uit vele Nederlandse en een aantal Engelse bijbelvertalingen en maakt bij woordstudies veelvuldig gebruik van de oorspronkelijke grondtekst.

Visser zegt met dit boek te willen bijdragen tot het ontdekken van Gods plan met het (persoonlijk) leven van mensen en tot het beter leren kennen van Jezus Christus en zijn werk.

Uitdaging 310, jaargang 32, januari 2005

Broeder Dick H. Huis (oud-voorganger van de V.E.G. Leidschendam e.o.) schrijft: Dit is het beste boek dat in de laatste 10 jaar is verschenen.

Als oude KvO-er herkende ik hier na jaren weer de hartslag van het evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Mijn oordeel: Dit is het beste boek dat in de laatste 10 jaar is verschenen.

Achtereenvolgens behandelt Cees: De namen van Jezus, zijn werk aan de vorming van de gemeente, de gaven die Hij aan de gemeente geeft, zijn leiding aan de gemeente, zijn uitwerking van de vrucht des Geestes in zijn gemeente.

Na elke bladzij kun je niet anders dan Jezus aanbidden voor zijn heerlijk werk.

Dick. H. Huis, V.E.G. Leidschendam e.o. (Verschenen in Contactblad VEGL)

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.