Fundamentstudies

Op deze bijeenkomsten spreken we over de fundamentele waarheden van het evangelie van Jezus Christus. Het uitgangspunt is de bijbel. Daarnaast maken we gebruik van de boeken over Gods plan met mensen.

De onderwerpen zijn ontleend aan de ‘Fundamentcursus‘ die al menigmaal in onze gemeente is gehouden.

De avonden zijn bijzonder waardevol voor nieuwe leden van de gemeente, alsook voor allen die het fijn vinden om zich weer eens met deze fundamentele en actuele onderwerpen bezig te houden.

Fundamentstudies zijn geschikt voor alle leeftijden. Schatgravers en Oudere Jeugd zijn van harte welkom!

Je kunt de studies live volgen en (na inloggen) terugkijken.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.