VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 'IMMANUEL' BREDA
ACADEMIESINGEL 26-27 • 4811 AB BREDA • TELEFOON 06 313 04 558

Hartelijk welkom op de website van onze gemeente

Kijk naar onze serie vlogs: Van Pasen naar Pinksteren...

Al onze bijeenkomsten t/m 1 juli a.s. vervallen.

Geen dienst? Tóch bijeen! Klik hier...

 

De Heer geeft zijn volk kracht. Hij is een beschermende vesting voor hem die Hij heeft gezalfd. Maak uw volk vrij en zegen die van U zijn. Zorg voor hen en bescherm hen tot in eeuwigheid (Ps.29:8-9 HB).
De Heer heeft zijn troon boven de vloed, ten troon zit de Heer als koning voor eeuwig. De Heer zal macht aan zijn volk verlenen, de Heer zal zijn volk zegenen met vrede (Ps.29:10-11 NBV).
 

We zijn blij dat u onze site bezoekt. Kijk rustig rond en neem kennis van:

  • wie wij zijn: een volle evangelie gemeente, gevestigd in Breda
  • wat wij geloven: het (volle) evangelie van Jezus Christus
  • onze bijeenkomsten en wekelijkse activiteiten
  • waar u ons kunt vinden en hoe u ons kunt bereiken
  • de voorzieningen in ons gebouw en nog veel meer…
 
Wij bieden op deze site veel bijbelstudiemateriaal aan. Geschreven door Cees Visser, onze voorganger. Met de zoekfunctie kunt u hierin teksten en onderwerpen opzoeken. In het download-gedeelte kunt u van elke studie een pdf-bestand opvragen.

 

Bij de mediadienst kunt u van onze diensten en bijbelstudies opnamen verkrijgen. De opnamen van de Gemeentedagen zijn vrij te downloaden. Dat geldt ook voor de opnamen van de Ontmoetingsdagen en de Themazondagen.

 

Hebt u nog vragen? Kom dan eens langs bij één van onze samenkomsten in ons gebouw aan de Academiesingel in Breda: u bent van harte welkom. Of neem contact met ons op.


Wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus ook voor u van grote waarde is.

 

⇒ Tip: U kunt onze website ook bereiken via ons 'korte' adres: www.vegib.nl